Hand

Handkur

Handscrub

Handmask

Handmassage

Prislista
Behandling av händer enl. ovan, 50 min. 630:-